O nás

Vážení priatelia, športový rybári !

Po veľmi vážnych rozhodnutiach členov nášho združenia sme sa dostali do stavu, keď sme si dovolili založiť túto stránku, ktorá by mala informovať širokú verejnosť, športových rybárov a priateľov o našej doterajšej činnosti a cieľoch, ktoré naše združenie má pred sebou.

Po zložitých jednaniach a vybavovaní rôznych povolení so štátnymi orgánmi sme sa stali od 30.6.2013 nájomcovia štrkoviska, ktorý poznáme pod názvom Explózia.

Ďalej nasledovalo nie menej zložité jednanie s MsO SRZ, kde sme sa museli finančne vyrovnať za stratu ich revíru 3-4120-1-1 nie malou finančnou náhradou. Toto vyrovnanie podlieha schváleniu na RADE SRZ v Žiline. Stalo sa! V mesiaci november sme osobne doručili na MŽP SR žiadosť o pridelenie revíru nášmu združeniu.

Dňa 11.12.2013 nám MŽP SR pridelilo revír v osobitnom režime, štrkovisko Explózia.

Čo nás viedlo k tomuto kroku:

  • v našom okrese nie je jediný revír, v ktorom by sa dal vykonávať športový rybolov, tzv. Chyť a pusť, hoci v MsO SRZ sa o tom hovorí niekoľko rokov
  • revír Explózia sa v posledných rokoch stáva smetisko a zarybňuje sa čím ďalej tým menej
  • na prenajatej vodnej ploche a jej okolí chceme vybudovať prosperujúci revír s kapitálnymi kaprami, v príjemnom prostredí, na vykonávanie športového rybolovu, relaxácie nielen samotných rybárov, ale aj ich celách rodín a priateľov

Na tomto hlavnom cieli už tvrdo pracujeme. Začali sme s budovaním a zlepšovaním prostredia. Vykosenie starej trávy a náletových drevín, oplotenie a vybudovanie lovných miest. Boli vybudované altánky, v ktorých bola zavedená elektrická prípojka, a miesta na kladenie ohňa.

Pravidelným zarybňovaním sa do vody dostanú ryby a intenzívnym chovom chceme dosiahnuť ich rýchly rast, tak aby v čo najkratšej dobe dosiahli čo najväčšej hmotnosti.

Sme si vedomí že tieto ciele sa nedajú dosiahnuť v priebehu niekoľkých dní ani mesiacov a preto Vás prosíme o trpezlivosť a porozumenie.

Výročná členská schôdza 10. 2. 2018

20180210_140012
20180210_142116
20180210_142123