Kontakt

Adresa združenia: Združenie rybárov Martin - Sever, Košúty , Ulica priemyselná 9, 038 52 Sučany

predseda združenia:       Jozef Sitár

tel.: 0917 706 477

email:  jojo.sitar@gmail.com

tajomník:                         Jozef Frolo

tel.: 0905 937 717

email:          temal@pobox.sk

hospodár:                       Karol Kováčik

tel.: 0905 208 774

email:              kaio@inmail.sk

ekonóm a pokladník:       Ing. Viliam Mlynka

tel.: 0907 728 193

email: vmlynka@marticonet.sk

Švajda-1

kultúrny a šport.referent:  Róbert Švajda

tel.: 0902 085 636

email: robo.svajda@gmail.com

Členovia:

Ing. Juraj Široký

tel.: 0904 860 513

email:            jsiroky@gaya.sk

Ľubomír Lahuta

tel.: 0905 963 301

email: lubomir.lahuta@gmail.com

Ing. Juraj Bulla

tel.: 0915 824 402,             0903 554 567

email:                jbulla@gaya.sk

Ing. Bohuslav Hvizdák

tel.: 0907 125 006

email: hvizdak@jfmed.uniba.sk

Dušan Ficek

tel.: 0918 310 220

Peter Žiak

tel.: 0903 102 726

Milan Králik

tel.: 0907 663 19

Tibor Hvizdák

tel: +420 602 523 044

email:        turiec@seznam.cz

Miroslav Menich

tel.: 0907 427 304