Pred a po úprave

Pred úpravou.

Po úprave.

1B
1AA
2B
2AA
3B
3AA
4B
4AAA
5BBB
5AA
6B
6AA
7B
7AA
8BBB
8AA
9BB
9AA
10B
10AA
11B
11AA
12B
12AA